Vēlamies dalīties skaistākajos deju mirkļos ...


Sekojiet Teiksmiņas Youtube kanālam ŠEIT, jo te ir visi jaunākie video
 


"Pērkondēli", deju skate, iegūta laureāta pakāpe

DEJO AR TEIKSMIŅU !

"Bāra bērnu ganu rīti", deju skate, iegūta laureāta pakāpe

"Vanags un irbe rotājās", deju skate, iegūta laureāta pakāpe

"Īiī Hāāā", deju skate, iegūta laureāta pakāpe

Lielais Ziemassvētku koncerts

Tautas deju ansambļa "TEIKSMA" 70 gadu jubilejas koncerts

Festivāls Čehijā, atvestas zeltas medaļas

Dejo "Teiksmiņa', "Zelta sietiņš'' un "Dzintariņš"

Teiksmiņas 20 gadu jubilejas koncerts, 1. daļa

Teiksmiņas 20 gadu jubilejas koncerts, 2. daļa

Festivāls Pēterburgā, Krievijā, galvenā balva- "Skatītāju simpātija'

"Trejdeviņi tēvu zeme", deju skate, iegūta laureāta pakāpe

Vairāk video mūsu Youtube kanālā