Teiksmiņa kopā ar TDA GATVE izpilda deju svētku repertuāra deju "Ziemas saulgrieži"

5.-6. kl. vecuma grupa, kas Teiksmiņā dejo kā D grupa.