C  GRUPA

Dejo bērni vecumā no 9 līdz 10 gadiem (2.- 4. klase)

Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās 19:00 -20:00.

Vadītāja Inga Pulmane

Adresi skatīt šeit