B GRUPA

Dejo bērni vecumā no 6 līdz 7 gadiem.


Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās 17:45 - 18:30. 

Vadītāja Inga Pulmane

Adresi skatīt šeit